กิจกรรมและรางวัล
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
25 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม CSR เพื่อน้องๆโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
KSR ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อน้องๆโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
กิจกรรมงาน WALK RALLY #03 STOP CALL WAIT(02)
กิจกรรมงาน WALK RALLY #03 STOP CALL WAIT(02)
กิจกรรมงาน WALK RALLY #03 STOP CALL WAIT
October 24-25 2019 at Phukhaongam Resort Nakornnayok
มอบเงินสนับสนุนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี
KSR เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินสนับสนุนให้น้องๆโรงเรียนบ้านมาบเหียง จ. ปราจีนบุรี
สำนักงานประกันสังคมมอบรางวัล
สำนักงานประกันสังคมมอบรางวัลบริษัทดีเด่น
KSR ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
มูลนิธิกู้ภัยสว่างบำเพ็ญฯ ปราจีนบุรีและ KSR ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน
ชมรมบัญชีบุญ
 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 คุณดวงพร  ตระกาโรบล ประธานชมรมบัญชีบุญ นำทีมสมาชิกชมรม
ชมรมสไมล์คลับ
     ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 คุณเอกชัย คงดำ ประธานชมรม Smile Club นำทีมสมาชิกชมรม เดินทางไปโรงเรียนบ้านโป่งตาสา
กิจกรรมชวนเพื่อนมาคลับ
กิจกรรมชวนเพื่อนมาคลับ เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
มอบเงินสนับสนุนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านหนองโน จ.นครราชสีมา
คณะจากบ.คูราชิกิฯ เดินทางไปมอบเงินที่ได้จากกิจกรรมกอล์ฟเพื่อการกุศล ณ จ.นครราชสีมา
กิจกรรมกอล์ฟเพื่อการกุศล ครั้งที่ 3 ปี 2562
ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ (KBSC) " บริจาคเพื่อน้อง "