กิจกรรมและรางวัล
K-MITC】ชื่อหลักสูตร : การควบคุมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ (Prohibited Substances Control in finish goods)
จัดเมื่อเดือน : พฤศจิกายน ผู้เข้าอบรม 21 คน จากระดับ Staff Engineer วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการควบคุมสารต้องห้ามอย่างถูกต้อง
กิจกรรมไว้อาลัยให้กับพนักงานที่เสียชีวิต
เนื่องด้วยวันที่ 31 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา พนักงานของเรา นายแผน คำเหลือ รหัส D1471 ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมยืนไว้อาลัยให้กับนายแผน บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 บริษัทและพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดโคกอุดมดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำปัจจัยในส่วนนี้ ไปทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาลาธรรมสังเวช ให้อยู่คงทนเป็นถาวรวัถตุสืบต่อไป..
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ ได้จัดให้มีหน่วยบริจาคโลหิตเพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา
กิจกรรมการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้น
กิจกรรมการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้นนี้จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ทำให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพนักงานทุกคน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ให้กับพนักงานทุกคน โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม K
KSR Family Mind Walk Rally #2 Y2018
KSR Family Mind Walk Rally #2 Y2018 Concept: We (New face) love KSR on 28 Sep 2018 at Tawarawadee Resort Prachinburi กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการทำงานและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับพนักงานใหม่ อีกทั้งเกมส์ที่จัดขึ้นนั้น
English Class
8.ชื่อหลักสูตร: English Class จัดเมื่อ : สิงหาคม(หลักสูตรระยะยาว2ปี Y18-20) ผู้เข้าอบรม: 80 คนจากทุกแผนก เข้ารับการอบรมจากแผนกบุคคล
Presentation Technique in Japanese Business
7.ชื่อหลักสูตร: Presentation Technique in Japanese Business จัดเมื่อ : สิงหาคม ผู้เข้าอบรม: 21 คนจากแผนก QA เข้ารับการอบรมจากแผนกวางแผนองค์กร
Ho-Ren-So in Japanese Business
6.ชื่อหลักสูตร: Ho-Ren-So in Japanese Business จัดเมื่อ : กรกฎาคม ผู้เข้าอบรม: 26 คนจากแผนกQA และพนักงานใหม่ เข้ารับการอบรมจากแผนกวางแผนองค์กร
Japanese Class
5.ชื่อหลักสูตร:Japanese Class จัดเมื่อ : พฤษภาคม (หลักสูตรระยะยาว2ปี Y18-20) ผู้เข้าอบรม: 20 คน เข้ารับการอบรมจากแผนกวางแผนองค์กร และผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
10สูตรยอดฮิตโปรแกรม Excel
4.ชื่อหลักสูตร:10สูตรยอดฮิตโปรแกรม Excel จัดเมื่อ : พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม (จะมีจัดทุกเดือนจนถึงสิ้นปี) ผู้เข้าอบรม: พนักงานจากทุกแผนก ครั้งละไม่เกิน 15 คน เข้ารับการอบรมจากแผนกไอที
Account Code Knowledge
2.ชื่อหลักสูตร: Account Code Knowledge จัดเมื่อ : พฤษภาคม ผู้เข้าอบรม: 32 คน ตัวแทนจากทุกแผนก เข้ารับการอบรมจากแผนกบัญชี