มอบเงินสนับสนุนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านหนองโน จ.นครราชสีมา
418 บทความโดย : Admin
มอบเงินสนับสนุนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านหนองโน จ.นครราชสีมา

จากกิจกรรม 3rd KSR Charity Golf & Friendship 2019  

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยมียอดเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมทบร่วมกับบ.คูราชิกิฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 146,000 บาทซึ่งเป็นยอดเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยในวันที่ 30 สิงหาคม ทางบริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านหนองโน จ.นครราชสีมา ซึ่งเงินบริจาคที่ได้นี้ทางโรงเรียนจะนำมาสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน  และจะนำเงินไปมอบให้กับโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งคือโรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาเป็นลำดับถัดไป