กิจกรรมชวนเพื่อนมาคลับ
339 บทความโดย : Admin
กิจกรรมชวนเพื่อนมาคลับ

กิจกรรมชวนเพื่อนมาคลับ  เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมภายในKSR
2. สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมภายนอก