KSR ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
464 บทความโดย : Admin
KSR ร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

มูลนิธิกู้ภัยสว่างบำเพ็ญฯ ปราจีนบุรีและ KSR ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน มีผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนหลายหลังคาเรือน  ขาดแคลนทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ทางบ.คูราชิกิฯ และพนักงาน จึงร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยทางมูลนิธิกู้ภัยสว่างบำเพ็ญฯปราจีนบุรี จุดระเบาะไผ่   ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบสิ่งของต่างๆ ในวันที่ 14 กันยายน 2562 นี้