สำนักงานประกันสังคมมอบรางวัล
656 บทความโดย : Admin
สำนักงานประกันสังคมมอบรางวัล

สำนักงานประกันสังคมมอบรางวัลบริษัทดีเด่น ในเรื่อง

* ส่งเงินสมทบตรงเวลา

* ส่งเงินสมทบครบถ้วน

* ส่งเงินสมทบผ่านระบบสื่อออนไลน์

โดยประธานคิโยซึเคะ อูเอกิ เป็นตัวแทน KSR รับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา