มอบเงินสนับสนุนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี
671 บทความโดย : Admin
มอบเงินสนับสนุนเพื่อน้องโรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี

จากกิจกรรม 3rd KSR Charity Golf & Friendship 2019  

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ ทางบริษัทได้เดินทางไปมอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านหนองโน จ.นครราชสีมาเพื่อนำไปสร้างห้องสมุดโรงเรียน และต่อมาในวันที่ 25 กันยายน บริษัทฯได้เดินทางไปมอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านมาบเหียง จ.ปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน