กิจกรรม CSR เพื่อน้องๆโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
45 บทความโดย : Admin
กิจกรรม CSR เพื่อน้องๆโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

    ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คุณคิโยซึเคะ  อูเอกิ ประธานบริษัท KSR เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อ. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำเงินบริจาค, เงินสนับสนุนอาหารกลางวันและพัดลมเพดานมามอบให้กับทางโรงเรียน