การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
98 บทความโดย : Admin
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

       บริษัทคูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่2 / 2563 ขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ คุณสุวิทย์ แซ่กิม Managing Director of Siam United Rubber (SUR) และลูกชาย, Mr. Kiyosuke Ueki ประธานบริษัท KSR, Mr. Ryoji Sato MD, Production of KSR, คุณบุญโรจน์  คุ้มสิริพิทักษ์ Executive Advisor of KSR  คุณไพศาล  ชาวเมือง และ คุณนวรัตน์  ดาวเรือง เป็นตัวแทนบริษัทKSRในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย