เทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย 2562
157 บทความโดย : Admin
เทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย 2562

เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย

ที่ KSR มีจัดกิจกรรมมากมายในเทศกาลสงกรานต์ อาทิเช่น
1. การสวมใส่เสื้อผ้าลายดอก มีสีสัน ตามประเพณี
2. ทำบุญตักบาตรพระในตอนเช้า
3. สรงน้ำพระพุทธรูป
4. รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเพื่ออวยพรให้มีความสุขในวันสงกรานต์
5. สร้างเจดีย์ทรายและประกวดภาพวาดรณรงค์ลดอุบัติเหตุการจราจร