การอบรมหลักสูตร CPR และ AED
449 บทความโดย : Admin
การอบรมหลักสูตร CPR และ AED

การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

โดย บ.เอ็นพีดี เฮลแคร์ เซอร์วิส

อัพเดทข้อมูลเมื่อ 16 สิงหาคม 2562

        KSR ได้จัดอบรม in-house หลักสูตรดังกล่าวให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) หลักสูตรที่เรียนประกอบไปด้วย ความสำคัญของการกู้ชีพข้ั้นพื้นฐาน,  คุณภาพของการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน, ฝึกปฏิบ้ติ และทดสอบปฎิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน, ความหมายของเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ,  ความสำคัญของเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ, การทำงานของเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ, ฝึกปฏิบัติ และทดสอบการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ