กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
392 บทความโดย : Admin
กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

     เนื่องด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับอำเภอศรีมโหสถ ได้จัดให้มีหน่วยบริจาคโลหิต เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยจะนำโลหิตดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ และผู้ป่วยทั่วไปที่มีความต้องการโลหิต ในวันที่ 21 ส.ค. 62 ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ ซึ่งในครั้งนี้บริษัทฯ  ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นทุกครั้ง