ยางป้องกันการสั่นสะเทือน คุราไทท์ KT

สามารถที่จะขันให้แน่นด้วยไขควง


[คุณสมบัติ]
○การสั่นสะเทือนและการดูดซับแรงกระแทก
เพื่อดูดซับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกโดยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อลดการเกิดเสียง

○รุ่นใหม่เพื่อการประหยัดการออกแรงทำงาน

ง่ายต่อการติดตั้ง○

○ของเหลวมีผลการปิดผนึกที่ดีป้องกันก๊าซ