ยางป้องกันการสั่นสะเทือนแบบนำหนักเบา KXA · KXB

แผงควบคุมอุปกรณ์ที่มีน่ำหนักเบา ทำงานได้ดีกับการป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องสูบน้ำ คอมเพรสเซอร์  มอเตอร์ พัดลมขนาดเล็ก


ลักษณะ
มีประสิทธิภาพในการบรรเทาแรงกระแทกขนาดใหญ่○
จะมีความอ่อนนุ่มเพื่อสัมผัส และความยืดหยุ่น จะเพิ่มมากขึ้น และมีการลดแรงกระแทกที่นุ่มนวล และสามารถคลายตัวเมื่อเกิดการกระแทก

○การป้องกันเสียงรบกวน
ทนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโหลดน้ำหนักขนาดใหญ่และลดการเกิดเสียงรบกวนเมื่อมีการสัมผัสหรือกระแทก
○ประสิทธิภาพในการลดการกระดอน
มีสินค้าสอง รูปแบบสำหรับสินค้า  RI type สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวัสดุที่เป็นยางธรรมชาติ และ และยางที่มีการกระดอนสูง  HD type จะมีคุณสมบัติในการลดการกระดอนสูง ลดแรงสั่นสะเทือน ดูดซับพลังงาน และแสดงถึงการลดแรงกระแทกได้ดี
ติดตั้งง่าย○
ติดตั้งง่ายและไม่มีความจำเป็นในการดูแลบำรุงรักษา

ลักษณะ
มีประสิทธิภาพในการบรรเทาแรงกระแทกขนาดใหญ่○
จะมีความอ่อนนุ่มเพื่อสัมผัส และความยืดหยุ่น จะเพิ่มมากขึ้น และมีการลดแรงกระแทกที่นุ่มนวล และสามารถคลายตัวเมื่อเกิดการกระแทก

○การป้องกันเสียงรบกวน
ทนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโหลดน้ำหนักขนาดใหญ่และลดการเกิดเสียงรบกวนเมื่อมีการสัมผัสหรือกระแทก
○ประสิทธิภาพในการลดการกระดอน
มีสินค้าสอง รูปแบบสำหรับสินค้า  RI type สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวัสดุที่เป็นยางธรรมชาติ และ และยางที่มีการกระดอนสูง  HD type จะมีคุณสมบัติในการลดการกระดอนสูง ลดแรงสั่นสะเทือน ดูดซับพลังงาน และแสดงถึงการลดแรงกระแทกได้ดี
ติดตั้งง่าย○
ติดตั้งง่ายและไม่มีความจำเป็นในการดูแลบำรุงรักษา