ยางป้องกันการสั่นสะเทือนรูปตัววี (KC)


คุณสมบัติ

1. เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง

2. ความแข็งแรงสูงด้านข้าง (Kx)

3. อัตราสปริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่ง

4.KC - ** ประเภทของ BP มีแผ่นฐานที่มีแผ่นยางรอง

การใช้งานทั่วไป

เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูง, เครื่องอัดอากาศ, ตะแกรงสั่น, เครื่องโรยตัวแบบตะแกรงแนวนอน, เครื่องสั่น, เครื่องปั๊ม, เครื่องมือกล