ยางป้องกันการสั่นสะเทือน (KN)


คุณสมบัติ

1. ประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนและการกันเสียงสูง

2. ความคงทนในการติดตั้งสูง

3.ไม่ต้องใช้สลักเกลียวยึด