ผลิตภัณฑ์สินค้า
RM


คุณสมบัติ

1. ความถี่ธรรมชาติต่ำ

2. ความถี่ธรรมชาติที่ครอบคลุมตลอดการโหลด

3. ความมั่นคงสูง

4. สามารถแบ่งชั้นได้

5. ติดตั้งง่าย

Typical applications

Compressor, Pump, Blower,, Transformer, Lightweight equipment, Business machinne,Measuring instrument, Balance, Gymnasium, Jodo hall, etc.