ยางป้องกันสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ (KA)


คุณสมบัติ

1. ประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกสูง

2. ออกแบบอย่างอิสระ

การใช้งานทั่วไป

ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของเครื่องขนาดใหญ่,ตัวอาคารหรือโหลดขนาดใหญ่อื่น ๆ