ผลิตภัณฑ์สินค้า
Engine mount/Transmission mount parts

เหล่านี้เป็นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนซึ่งสนับสนุนเครื่องยนต์และลดการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปยังรถยนต์ ใช้ยางที่ทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำและรุนแรง เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้ผลการป้องกันการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดขณะที่อยู่ในพื้นที่ติดตั้งเฉพาะ


เหล่านี้เป็นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนซึ่งสนับสนุนเครื่องยนต์และลดการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปยังรถยนต์ ใช้ยางที่ทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำและรุนแรง เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้ผลการป้องกันการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดขณะที่อยู่ในพื้นที่ติดตั้งเฉพาะ