ผลิตภัณฑ์สินค้า
Center Bearing

เหล่านี้คือส่วนที่ใช้งานได้ซึ่งติดตั้งอยู่กับยานพาหนะ FWD และ 4 ล้อ นี้ที่ประอบเข้ากับเพลาช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารโดยการลดการสั่นสะเทือนของเพลาส่งไปยังตัวของรถยนต์