เทคโนโลยีของเรา
    บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด มีสถานประกอบการอยู่ ณ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการผลิตสินค้า รวมถึงการส่งออกสินค้าทางเรือต่างๆ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจที่มีศักยาภาพสูง
    และ KSR สามารถทำการ Sourcing suppliers ภายใน 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากว่ารอบๆ KSR ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานของ Suppliers และลูกค้าหลักๆ ของเราเอง บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 หน่วยงานได้แก่ ฝ่ายการผลิต และฝ่ายสำนักงานซึ่งฝ่ายผลิตรวมไปถึงฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายจัดส่งเพื่อให้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพที่เป็นเลิศ
สำหรับหน่วยงานโรงงานผลิตสินค้านั้น จะมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินค้าที่ทำงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้
- กระบวกการผลิตยางที่พัฒนาสูตรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบรับความต้องการของลูกค้า
- กระบวนการเตรียมผิวเหล็ก
- กระบวนการทากาวเพื่อยึดติด
- กระบวนการขึ้นรูปซึ่งเป็นกระบวนการหลักซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตหลากหลายขนาดเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดโลก
บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด คำนึงถึงการรักษาคุณภาพสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เราให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการผลิต
เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทีมงานที่มีประสบการณ์และบุคลากรที่ได้รับการอบรม
เป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบสินค้า
    การผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพของเรา ได้ยึดถือปฏิบัติตาม มาตรฐานของเรา ISO/TS16949 และ ISO14001 KSR เราทำงานภายใต้ระบบซึ่งการันตีได้จากรางวัลที่ได้รับจากลูกค้าเช่น ในด้านคุณภาพ ในเรื่องของการลดต้นทุนเป็นต้น เพื่อยืนยันการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรญฐานสากล

    หลังจากผลิตสินค้าเสร็จสมบูรณ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล้วนั้น สินค้าถูกจัดส่งไปเก็บไว้ที่คลังสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรา
    เป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัท ได้สั่งสมระบบการทำงานที่ยอดเยี่ยม และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่างไรก็ตามเราจะไปหยุดการพัฒนาธุรกิจแต่เพียงเท่านี้ เรายังคงมุ่งมั่นในสโลแกนที่ว่า เราจะสืบสานตำนานแห่งความประทับใจ Kando ไปอีก 50 ปี...100 ปี และตลอดไป